Huisartsenpraktijk HEIMANSWEG

Afwezigheid van de Huisarts

Huisartenpost

Buiten werktijden, in het weekend en op feestdagen kunt u (uitsluitend voor spoedeisende hulp, die niet kan wachten tot uw eigen huisarts weer beschikbaar is) na telefonische contact (tel. 088 - 00 30 600) terecht bij de huisartsenpost. Tot 23.00 uur 's avonds is de huisartsenpost gevestigd bij de Spoed Eisende Hulp van het Bovenij ziekenhuis (Statenjachtstraat 1). Na 23.00 uur 's avonds en tot 08.00 uur 's ochtends kunt u terecht bij de Spoed Eisende Hulp van het OLVG-Oost: www.huisartsenpostenamsterdam.nl.


Vakantie en nascholing

De praktijk is enkele weken per jaar in verband met vakanties gesloten. Ditzelfde geldt voor nascholingen van ons team. Indien de praktijk gesloten is, hoort u via ons antwoordapparaat welke huisarts voor u beschikbaar is om u te helpen. Luistert u het hele bandje af, alvorens een huisartsenpraktijk te bellen. Ook op de deur van onze praktijk vermelden wij welke huisartsenpraktijk(en) voor ons waarne(e)m(t)en

Buiten werktijden kunt u zoals gebruikelijk voor spoedeisende zaken terecht na telefonische afspraak op de huisartsenpost.

De praktijk is in 2023 gesloten op de onderstaande dagen:

Woensdag 27 tot en met vrijdag 29 december 2023: Vakantie

Huisartsenpraktijk Heimansweg

Telefoon

020 - 63 60 101

Bij levensbedreigende medische spoed

Tijdens werktijden:

020 - 63 60 101 [keuze 1]

Buiten werktijden:

088 - 00 30 600

Herhaalrecepten

Tijdens werktijden:

020 - 63 60 101 [keuze 2]

Buiten werktijden:

020 - 63 70 439

Assistente

020 - 63 60 101 [keuze 3]

Bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 11.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Maken van een afspraak en aanvraag huisvisite graag vóór 10.00 uur 's ochtends.

Huisartsenpraktijk HEIMANSWEG

Heimansweg 21
Amsterdam Noord

KvK: 34336158
Postadres: Postbus 37186

1030 AD  ·  Amsterdam