Huisartsenpraktijk HEIMANSWEG

Heeft u een klacht?

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt.
Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

U kunt een afspraak inplannen met onze praktijkmanager S. Az-zin om uw ontevredenheid te bespreken.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht aanvragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Huisartsenpraktijk Heimansweg

Telefoon

020 - 63 60 101

Bij levensbedreigende medische spoed

Tijdens werktijden:

020 - 63 60 101 [keuze 1]

Buiten werktijden:

088 - 00 30 600

Herhaalrecepten

Tijdens werktijden:

020 - 63 60 101 [keuze 2]

Buiten werktijden:

020 - 63 70 439

Assistente

020 - 63 60 101 [keuze 3]

Bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 11.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Maken van een afspraak en aanvraag huisvisite graag vóór 10.00 uur 's ochtends.

Huisartsenpraktijk HEIMANSWEG

Heimansweg 21
Amsterdam Noord

KvK: 34336158
Postadres: Postbus 37186

1030 AD  ·  Amsterdam